Prompting i fyra delar för bättre AI-genererad text

I filmen tar jag dig genom de grundläggande stegen för att kommunicera med en AI-textgenerator. Du kommer att lära dig att skapa precisa instruktioner som förbättrar kvaliteten på AI:s textproduktion med hjälp av fyra delar.

Del 1 – Innehåll, kontext, ton och form

Filmen är din guide till att förstå hur du effektivt kan använda ton, kontext och form tillsammans med ditt innehåll för att AI:n ska arbeta till din fördel i akademiska arbeten såväl som i kreativt skrivande.

Del 2 – promptexempel

Andra delen av filmen innehåller exempel på prompter där jag markerar de fyra olika delarna:

INNEHÅLL KONTEXT TON FORM


Exempel 1:

Generera en lista över de mest relevanta algoritmerna inom datateknik. Denna lista ska ingå som material i en kurs för blivande datavetare på universitetsnivå. Texten ska vara formell och teknisk och presenteras som en punktlista med korta förklaringar.

Exempel 2:

Beskriv de grundläggande färdigheterna en sjuksköterska bör ha. Texten är tänkt som en introduktion i en kursbok för sjuksköterskestudenter. Den ska vara informativ, pedagogisk och omfattande och ha en struktur med underrubriker och stycken.

Exempel 3:

Diskutera de senaste trenderna inom gastronomi och hur de påverkar restaurangindustrin. Materialet är tänkt för en avancerad kurs i gastronomi och bör delas upp i huvudområdena hållbarhet, kreativitet och affärsmässighet. Presentationen ska vara akademisk och insiktsfull och struktureras som en hierarkisk numrerad lista. Ha även i åtanke att materialet ska kunna delas upp i en modul på lärplattformen Canvas, därför behöver rubrikerna vara extra tydliga och kunna läsas ”kontextlöst”.