Tillgängliga PDF-dokument

PDF är ett universellt digitalt utskriftsformat, som kan öppnas på nästan alla enheter. Layout och formatering förblir konsekvent, vilket gör att det ser likadant ut för alla.

Men, vissa PDF-filer är inte tillgängliga för skärmläsare på grund av en komplex layout eller avancerad formatering, som att skanna papperskopior till PDF – det är en dålig idé.

Använd PDF endast när det är nödvändigt att format och layout bibehålls, men konvertera inte nytt material slentrianmässigt till PDF-dokument, utan skriv eller klistra in på Canvas Sidor, för en logisk läsordning och god sökbarhet. För en presentation som du vill dela med dig av från en föreläsning, kan det dock var en god idé att spara den och lägga upp som PDF.