Kopiera grupper mellan kurser

Ska ni använda samma basgrupper eller skrivpar som i en tidigare kurs? Spara tid genom att kopiera gruppuppsättningen.

Bra att veta: För att det ska fungera som bäst bör samma studenter finnas i bägge kurserna. Därför är det en fördel att vänta någon vecka in på terminen, tills alla hunnit registrera sig.

I kursen du ska kopiera grupperna från

  1. Gå till Personer och klicka på den gruppuppsättning (flik) du vill kopiera.
  2. Klicka på knappen Importera.
  3. Välj Ladda ner deltagarlista som CSV-fil. Jag föredrar att högerklicka så jag kan välja var den ska sparas. 

I kursen du ska kopiera grupperna till

  1. Gå till Personer och klicka på knappen för att göra en ny gruppuppsättning. Välj att du vill skapa grupperna senare.
  2. Klicka på knappen Importera.
  3. Klicka på den stora raketen för att leta upp din fil, eller dra in filen och släpp den på raketen.
  4. Vänta några minuter så är det klart.

OBS! Om det tillkommer studenter senare kommer de inte att hamna i rätt grupp med automatik. De hamnar under Icke-tilldelade studenter och du som lärare får dra dem in i rätt grupp.