Olika utseenden på Canvas

När du tillgänglighetsanpassar din kurs är det bra att ha koll på att Canvas kan se ut på olika sätt.

Val av startsida

Ställs in genom att klicka på de tre prickarna på Canvas översiktssida. Många studenter har valet Listvy där kommande kursaktiviteter visas i kronologisk ordning. Det är ett av skälen till att det är så viktigt att formulera uppgifternas rubriker tydligt och att använda rutan för uppgiftsbeskrivning.

Alla grupper i en lång lista

Studenter har knappen Grupper i sin huvudmeny och får där en lista över alla grupper från alla sina kurser. Därför är det en fördel för studenterna om grupperna har unika namn.

Studenter hittar också de grupper som hör till en viss kurs som länkar till höger på kursens startsida.

Användargränssnitt med hög kontrast

Ställs in genom att klicka på knappen för konto och slå om reglaget vid Använd användargränssnitt med hög kontrast. Den här inställningen påverkar inget alls i kursen utan gör enbart att menyer får ett standardiserat utseende som ska vara tydligare vid synnedsättning.

Språkinställning

Ställs in genom att klicka på knappen för konto och välja Inställningar – Redigera inställningar – Språk. Menyer, knapptexter och en del automatiskt genererade texter översätts till det valda språket. Själva kursinnehållet översätts inte.

Undantag: I de kurser där kursytan skapats för kurser som ges på engelska är vanligtvis engelska inställt som fast språk för kursytans menyer. De påverkas inte om studenten för ett eget språkval.

Texter du lagt in med verktygen Sidor och Uppgift går att få översatta med funktionen Avancerad läsare oavsett vilket språkval studenten gjort.