Mellanrubriker i moduler

Om dina moduler innehåller mycket material kan du göra dem tydligare med mellanrubriker.

Så här gör du

  1. Klicka på plustecknet högst upp i modulen.
  2. Välj innehållstypen Textrubrik.
  3. Skriv din önskade rubrik. Använd gärna versaler för att visuellt förtydliga att det är en rubrik. Spara.
  4. Rubriken hamnar sist i modulen. Dra den till rätt plats genom att ta tag i de åtta små prickarna och kom ihåg att publicera den.
  5. Kontrollera i studentvy så att det ser bra ut.