Checklista för en Canvaskurs

En checklista med saker som är bra att tänka på för en bra grundpelare till en kurs.

Bidrar ditt kursbygge till att vara

Välkomnande?

Börja med en inbjudande startsida med en välkomstfilm.
Växla över till moduler när kursen kommit igång på allvar.

Tydligt?

Ge studenter en studieguide.
Var tydlig med vem man kan kontakta, vilka kontaktvägar som gäller och när svar kan förväntas.
Låt studenter navigera via modulerna.
Dölj delar av kursmenyn som inte är relevant.

Engagerande?

Låt studenter presentera sig själva i en kort film med hjälp av något som engagerar dem.
Starta upp med en enkel gruppuppgift tidigt, för att stimulera samarbete.
Använd återkommande självrättande quiz för en genomgående progression.
Ge filmad feedback från utvald(a) del(ar) i diskussionsforum.
Lägg till viktiga datum i inlämningar för att synliggöra påminnelser och kalenderhändelser.

Tillgängligt?

Berätta för studenten om vilken struktur du använder.
Texta filmer och ge alternativ för att ta del av innehåll.
Använd sidor framför filer där det är möjligt.
Checka tillgänglighetskontroll på sidor.
Bygg in alternativa examinationsformer från början.