Struktur och navigering

Att ha en god och genomtänkt struktur i kursen är viktigt för alla studenter.

Filmen innehåller flera konkreta tips om vad du som lärare bör tänka på när du bygger upp din kurs.

De viktigaste råden:

1. Börja kursbygget Moduler för att se till så att materialet är strukturerat

2. Var noggrann med namngivning och rubriker för allt material i kursen

3. Bestäm en modell för struktur och kommunicera med dina kollegor så att ni alla följer den.

4. Ha ett studentperspektiv genom hela kursbygget och se till att vara medveten om hur kursen visas för studenter.