Tabelltrubbel i Canvas

Om du gjort en tabell med tomma rader på en sida i Canvas blir raderna löjligt smala när du sparar. Så här förebygger du det.

Bägge metoderna fungerar var för sig. Välj den som passar dig bäst.

Metod 1: Se till så att ingen rad är tom

Fyll i någon text på varje rad i tabellen. Det kan till exempel vara en instruktion till den som som senare ska fylla i text. Alla celler behöver inte fyllas i – det räcker med en per rad.

Metod 2: Definiera en minimihöjd för tomma celler

  1. Markera alla tomma celler.
  2. Välj Tabell – Cell – Cellegenskaper i menyraden.
  3. Skriv in ett värde i rutan för Höjd. Ett lämpligt värde är 20.

Rädda en redan kollapsad tabell

  1. Klicka på Redigera.
  2. Markera alla rader. Der kan vara lite trixigt.
  3. Välj Tabell – Rad – Radegenskaper i menyraden.
  4. Skriv in ett värde i rutan för Höjd. Ett lämpligt värde är 20.