Öppna .csv-fil i Excel

Du kan exportera svaren från en enkät, en gruppuppsättning, en resultatlista mm från Canvas. Så här öppnar du exporten i Excel.