Eget verktygsfält i Office

Visste du att du kan skapa egna verktygsfält i PowerPoint, Word och Excel anpassat efter de kommandon du använder mest?

Var funkar detta?

Det fungerar enbart på Office som är nerladdat och installerat i dator, inte Office online.

Varför eget verktygsfält?

För att göra Office-programmen mer bekväma för dig kan du justera gränssnittet. Du kan göra vissa ändringar i verktygsfältet genom att gömma flikar du inte använder och omorganisera verktygsgrupperna. Men om du ändrar för mycket kan det göra det svårt för någon annan som vill hjälpa dig eller för dig själv att följa instruktioner. Det är bättre att skapa ditt eget verktygsfält med de knappar och ikoner du använder mest.

Hur gör jag?

Symbol som visar högerklick med musen

Du klickar med höger musknapp på en befintlig knapp/ikon och sedan på ”Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst” för att det ska läggas till i ditt verktygsfält. För att ta bort en knapp/ikon i ditt verktygsfält, högerklickar du på densamma och sedan på ”Ta bort från verktygsfältet Snabbåtkomst”.

Avancerade inställningar och avgränsare

För att lägga till en avgränsare eller andra mer avancerade kommandon, klickar du på symbolen för att ”Anpassa verktygsfältet” och går ner i undermenyn till ”Fler kommandon…” enligt bilden nedan.

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst och undermenyn "Fler kommandon"