Formatera tabell i Excel

Med verktyget Formatera som tabell gör du snabbt snygga och överskådliga tabeller.

Om din tabell ska vara mer komplex kan du istället göra den manuellt.

Snabb tabell med Formatera som tabell

Knappen Formatera som tabell hittar du  på Start-fliken

Skriv in dina data och markera dem. Se till så att du befinner dig på startfliken och klicka på Formatera som tabell så får du en lång rad tabellutseenden att välja mellan.

Knappen Konvertera till område finns på fliken Tabelldesign

Din nya tabell kommer att få en rad knappar med pilar som är till för att sortera och filtrera innehållet i cellerna. Om du vill ta bort pilarna ska du markera tabellen. Klicka sedan på fliken Tabelldesign och knappen Konvertera till område.

Användbara knappar för att ändra utseendet på en tabell

Knappar på Startfliken för att ändra utseendet på en tabell
  1. Centrera över kolumner/sammanfoga i bredd: Om en text ska löpa över flera celler
  2. Radbryt text: Om du har en lång text som ska kunna visas på flera rader i en och samma cell.
  3. Justeringsknappar: För att bestämma hur texten i markerade celler justeras i höjdled och sidled.
  4. Fyll med färg: Tips! Fyll med vitt om du vil dölja de tunna linjerna mellan celler.
  5. Linjeväljare: Markera en cell, klicka och välj vilka linjer som den ska omges av.