Lägg till ett tema i PowerPoint

Har du en mall du ofta använder i PowerPoint? Lägg till den som tema så är den tillgänglig var gång du jobbar i programmet.

Så här lägger du till ett nytt tema

  1. Se till så att den presentation du vill använda som tema är öppen i PowerPoint.
  2. Gå till fliken Design och klicka på nedåtpilen i gruppen med förinstallerade teman.
  3. Välj Spara aktuellt tema och skriv ett namn för temat.

Färdigt! Nu finns ditt tema tillgängligt varje gång du använder PowerPoint. Om du ångrar dig i framtiden och vill bli av med det högerklickar du på dess miniatyr på Designfliken och väljer Ta bort.

Matcha layout när du byter mellan teman

Ibland stämmer det inte riktigt när du byter från en mall till en annan. Det kan bero på att de bägge mallarna har olika layouter. Du löser det snabbt genom att klicka på en slide i taget i sidopanelen och därefter välja rätt layout med knappen Layout.

Förutsättningar för att det ska fungera bra

  • Du behöver arbeta i skrivbordsversionen av PowerPoint, alltså den nedladdade versionen av programmet.
  • Den mall du använder behöver ha definierade utseenden för olika layouter. Det kan du kontrollera genom att klicka på knappen Layout på Startfliken.
  • För att få ett bra resultat när du växlar mellan teman bör du hålla dig till de inställningar för text och layout som finns temat. Om du exempelvis ändrat textstorlekar eller teckensnitt är det inte säkert att det nya temat kan tolka dina inställningar på det sätt du önskat.

Bra att veta: I filmen används Högskolan Kristianstad PowerPoint-mall som exempel. På intranätet finns information för dig som är personal på HKR om hur du hittar mallen.