Samarbete i PowerPoint

Använd en delad PowerPoint online för att dokumentera gruppdiskussioner.

Det är viktig att alla jobbar i onlineverktyget för att förändringar ska synas omedelbart. Att jobba i den nedladdade skrivbordsappen PowerPoint fungerar inte alls lika bra.

Skapa grunden för ett samarbetsdokument

  1. Gå till din OneDrive. Du som är lärare på Högskolan Kristianstad kan använda länken https://hkrse-my.sharepoint.com/
  2. Skapa/öppna den mapp där du vill ha presentationen. (Ej nödvändigt, men kan underlätta i framtiden).
  3. Klicka på knappen för att skapa en ny PowerPoint-presentation.
  4. Döp presentationen genom att klicka uppe i den röda raden där det står ”Presentation”.
  5. Gör en slide för varje grupp.

Dela med dig av länken till dem som ska samarbeta

Du delar via knappen Dela uppe till höger.

Dela via e-post – om ni bara är några få: Klicka på Dela-knappen och därefter Dela direkt under. Skriv in e-post till dem som ska samarbeta och eventuellt ett kort meddelande. När de klickar på länken i sin mail kommer de direkt in i redigeringsläget.

Dela via länk – om ni är många: Klicka på Dela-knappen och därefter Dela direkt under.

Skärmdumpar som visar de tre stegen för att dela ett dokument via länk.
  1. Klicka antingen på knappen med ett kugghjul eller på texten Personer som du anger kan redigera. Bägge tar dig till inställningarna för delning.
  2. Markera Personer i Högskolan Kristianstad. Kontrollera så att Kan redigera är valt under fler inställningar och klicka på Använd.
  3. Kontrollera så att texten nu har ändrats till Personer i din organisation som har länken kan redigera. Klicka på knappen Kopiera länk.

Den kopierade länken kan du exempelvis klistra in i chatten i Zoom eller i ett anslag på Canvas.

Bra att veta: Högskolan Kristianstads säkerhetspolicy tillåter inte valet att dela en länk med ”Vem som helst”. Studenter som får länken kan behöva logga in med sin HKR-inloggning för att komma åt filen. Personal som jobbar på sin personaldator brukar vara automatiskt inloggade.