Filtrera bort källor från analys

Om en student fått träff på sitt eget arbete i Ouriginal kan du filtrera bort det i analysen för att enklare jämföra med andra källor.

I mitt exempel nedan har studenten fått träff på en text hon tidigare skickat in för handledning. Jag vill dölja den träffen helt för att kunna se om hon har några övriga träffar.

Gå via listan över källor

Klicka på Textmatchning på analysens startsida och därefter på fliken Källor så kommer du till en lista över de källor där Ouriginal hittat matchningar.

Bild som visar fliken Källor i Ouriginal

Klicka på pilen under Alternativa källor så får du upp ett reglage där du kan slå av visningen av den primära källan. Därefter kan du gå vidare till någon av flikarna Träffar eller Hela dokumentet för att se var matchningarna finns.