Granska ett dokument arbetet fått träff på

Från listan över källor kan du i vissa fall få tillgång till hela den text ett arbete matchats mot.

I Ouriginals analys ser du de utdrag ur andra källor som den analyserade texten har matchats mot. Ofta räcker det långt men ibland kan det finnas ett behov av att granska ytterligare manuellt. Då kan du behöva tillgång till hela texten som matchats för att se vilket sammanhang den kommer från eller för att se vad den innehåller i övrigt.

I många fall kan du hitta källan i sin helhet via Ouriginals analys.

Listan över källor

Klicka på Textmatchning på analysens startsida och därefter på fliken Källor så kommer du till en lista över de källor där Ouriginal hittat matchningar.

Om källan är en öppet tillgänglig onlinetext, exempelvis en artikel från en databas, kan du direkt gå vidare till källan genom att klicka på de tre prickarna längst till höger vid träffen.

Källor inlämnade vid det egna lärosätet

Om källan är inlämnad vid det egna lärosätet har du som lärare behörighet att öppna den, även om den kommer från en annan kurs än den du undervisar i.

Logga in genom att klicka högst upp till höger på pilen vid Profil. Välj ditt lärosäte i den allra översta rutan och klicka sedan på knappen Sign in via institution för att komma vidare till skolinloggningen.

Så snart du är inloggad kan du använda prickarna till höger för att gå till källan.

Källor du inte har behörighet att öppna

Om träffen är mot ett arbete inlämnat vid ett annat lärosäte har du inte behörighet att öppna källan direkt. Du behöver vända dig till lärosätet där arbetet är inlämnat och be att få tillgång till det.

Kontakta Ouriginals support på e-post support@ouriginal.com för att få kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för Ouriginal vid lärosätet där träffen finns. För att du ska kunna få hjälp så smidigt som möjligt är det viktigt att du skickar med ID-numret för arbetet du behöver tillgång till. ID-numret hittar du i listan över källor (normalt bokstaven D följt av en rad siffror).