Tillgängliga dokument i Word

För att ditt worddokument ska vara tillgängligt för personer som använder uppläsnings- eller navigeringshjälpmedel behöver du jobba med dess struktur.

Tillgänglig PowerPoint

Tillgänglighet i PowerPoint-dokument är viktigt för att nå en bredare publik och inkludera personer med olika funktionsvariationer. De praktiska tipsen i filmen ökar tillgängligheten både …

Tillgängliga PDF-dokument

PDF är ett universellt digitalt utskriftsformat, som kan öppnas på nästan alla enheter. Layout och formatering förblir konsekvent, vilket gör att det ser likadant ut …