Opinionsundersökning i Zoom (Polls)

Du kan förbereda en eller flera enklare snabbenkäter i ett Zoom-möte för att ta tempen på dina deltagare under ett seminarie.

Specifikt för Högskolan Kristianstad

Länkar med hkr-se gäller anställd/student på Högskolan Kristianstad.

För dig som tillhör annat lärosäte, gäller andra länkar.

Du behöver ett Zoom-möte

För att kunna skapa en snabbenkät för ett Zoom-möte, behöver du först ha initierat ett nytt möte. Ett nytt möte skapar du antingen i Canvas via kursmenyn Zoom eller direkt på hkr-se.zoom.us
 

Lägg till en snabbenkät

Du kan antingen gå till hkr-se.zoom.us och klicka på Add längst ner i mötesdetaljerna för det möte du vill ha en snabbenkät.

 
Konstruera din snabbenkät

Döp din snabbenkät, skriv din fråga och klicka i om det ska vara ett svarsalternativ (Single choice) eller en flervalsfråga (Multiple choice). Fyll i möjliga svarsalternativ (en per rad) och lägg till fler frågor med + Add a Question om du önskar. Spara snabbenkäten med knappen Save.

När snabbenkäten är sparad finns den som ett tillägg till mötet. Du kan lägga till flera olika snabbenkäter för samma möte.
 

Inne i Zoom-mötet

Klicka på knappen Polls (knappen finns endast om det finns en snabbenkät skapad för rummet) och välj vilken snabbenkät du vill visa (om du skapat flera). Klicka på Launch Polling i samma ögonblick som du vill att deltagarna ska se snabbenkäten och kunna besvara den.

Du får svar direkt och löpande. I exemplet ovan har endast 1 person svarat. Klicka på End Polling när du vill stänga snabbenkäten.

Delge resultatet för alla personer i mötet

Klicka på Share Results om du vill visa resultatet för deltagarna. Svaren är anonyma.

Klicka på Stop Share Results för att åter igen dölja svaren för deltagarna. Klicka på krysset för att stänga enkätens fönster.