Schemalägga Zoom-möte via klienten

Hur du schemalägger och startar ett nytt möte med slumpmässig länk via klienten (programmet/appen).

Schemalägg ett tillfälligt möte som inte är ditt personliga mötesrum

 1. Klicka på den blå Schedule-knappen (under den orangea!).
 2. Skriv ett passande namn för mötet under Topic.
 3. Välj/fyll i datum och tid för när mötet ska ske under Start.
 4. Välj hur lång tid mötet ska vara under Duration.
 5. Låt Meeting ID stå kvar på Generate Automatically.
 6. Val för kalender:
  Outlook = om du har Outlook installerat i din dator, får du en kalenderinbjudan anpassad till mötestiden som du kan skicka till andra och som läggs in i din Outlook-kalender.
  Google Calendar = du får en kalenderinbjudan anpassad till mötestiden som du kan skicka till andra och som läggs in i din Google-kalender.
  Other Calendars = kalenderinbjudan skapas ej, men du får en text med länken till mötet som du kan kopiera för att lägga in i en annan kalender (om du önskar).
 7. Klicka på den blå Save-knappen.

Återkommande möte

Recurring = Återkommande

Kryssa för Recurring meeting om du vill att mötet ska kunna schemaläggas under återkommande tillfällen. Som exempel: veckovis, årsvis eller varje måndag och tisdag.

Det går inte att specificera återkommande möten i klienten, utan det görs via Outlooks eller Google Calendars kalenderinbjudan som kommer upp i nästa skede. Det är möjligt att schemalägga återkommande Zoom-möte via portalen.

Backup om du skulle bli sjuk

Under Advanced Options finns fler alternativ för ett schemalagt Zoom-möte

Du kan sätta en kollega som alternativ värd om du själv inte har möjlighet att starta mötet. För att det ska fungera behöver din kollega ha ett konto genom att en gång ha loggat in med sina vanliga uppgifter på hkr-se.zoom.us

Observera att du inte kan starta eller delta i andra Zoom-möten så länge ditt ursprungliga möte är igång.