Ta hjälp i Zoom

Gör en kollega eller deltagare/student till Co-host (medvärd) och få hjälp med ditt Zoom-möte.

Co-host kan

 • Ta hand om ”Breakout Rooms”.
 • Stänga av deltagares ljud eller videobild.
 • Byta namn på deltagare.
 • Kasta ut deltagare.
 • Sätta videobild som ”Spotlight”.
 • Ändra inställningar för chat.
 • Starta ”Poll”.
 • Spara ”Chat”.
 • Tillåta eller neka inspelning för deltagare.
 • Släppa in eller slänga ut deltagare till ”Waiting Room”.

Om allt är begränsat för deltagare kan Co-host

 • Fortfarande dela sin skärm.
 • Fortfarande spela in (sparas till egen dator).
 • Fortfarande starta sin videobild.

Co-host kan inte

 • Avsluta mötet för alla deltagare.
 • Göra någon till Co-host.
 • Starta ”Waiting rooms”.

Gör någon till Co-host