New analytics

New analytics visar dig hur aktiva dina studenter varit i kursen. Du kan även se vilka studenter som öppnat en viss sida i kursen.

Kopiera till Canvaskurs

Om du vill återanvända en mindre del av en kurs, en modul eller kanske bara en enstaka uppgift, kan metoden Kopiera till vara effektiv.

Organisera kursens filer

Gör mappar för kursens filer så blir det bättre överskådligt för både dig och studenterna. Du kan enkelt dölja mappar som studenterna inte ska se.