Tillgänglig PowerPoint

Tillgänglighet i PowerPoint-dokument är viktigt för att nå en bredare publik och inkludera personer med olika funktionsvariationer. De praktiska tipsen i filmen ökar tillgängligheten både …