Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda lotsamig.nu. Här berättar vi hur vi arbetar med tillgängligheten och hur du gör för att kontakta oss.

Undertext som kan översättas

Materialet på Lotsa mig består framför allt av filmer inbäddade från YouTube. Vi ser till att alla filmer är undertextade på svenska. Du som tittar på filmerna kan välja att få undertexten autoöversatt till det språk du föredrar. Hur du aktiverar autoöversättning ser du på Översätt textad film på YouTube.

Kontakta oss

Om du upplever problem med tillgängligheten på webbplatsen vill vi gärna veta det. Hör av dig till oss på 3030@hkr.se eller 044-2503000.

Tillsynsmyndighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Kända problem med tillgängligheten

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och arbetar för att lösa problemen. Nedan finns information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika situationer på webbplatsen.

Problem vid användning utan synförmåga eller vid nedsatt synförmåga

  • Våra filmer saknar syntolkning. Vi har inte möjlighet att lägga till syntolkning utan åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • Enstaka bilder saknar alt-tagg. Vi ser över det kontinuerligt.

Problem vid användning utan hörsel

  • Våra filmer saknar teckenspråkstolkning. Vi har inte möjlighet att lägga till teckenspråkstolkning utan åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samtliga filmer är textade.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) och använt oss av DIGG:s självskattningsverktyg för att testa webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 10 november 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast 10 november 2022.