Öppna .csv-fil i Excel

Du kan exportera svaren från en enkät, en gruppuppsättning, en resultatlista mm från Canvas. Så här öppnar du exporten i Excel.

Kom igång med Visio

Det finns många olika mallar som du kan utgå ifrån med Visio: venndiagram, flödescheman, processdiagram med flera. Jag visar grunderna i Visio genom att använda …