Öppna .csv-fil i Excel

Du kan exportera svaren från en enkät, en gruppuppsättning, en resultatlista mm från Canvas. Så här öppnar du exporten i Excel.

New analytics

New analytics visar dig hur aktiva dina studenter varit i kursen. Du kan även se vilka studenter som öppnat en viss sida i kursen.

Kopiera till Canvaskurs

Om du vill återanvända en mindre del av en kurs, en modul eller kanske bara en enstaka uppgift, kan metoden Kopiera till vara effektiv.

Tillgängliga PDF-dokument

PDF är ett universellt digitalt utskriftsformat, som kan öppnas på nästan alla enheter. Layout och formatering förblir konsekvent, vilket gör att det ser likadant ut …