Om webbplatsen

Lotsa mig – https://lotsamig.nu – riktar sig till dig som är lärare eller student i högre utbildning. Syftet med sidan är att ge korta, enkla guider kring olika digitala verktyg du kan behöva använda i din undervisning eller dina studier. Majoriteten av guiderna består av en film på 2-5 minuter samt kompletterande text.

Vi har ingen ambition att sidan ska vara heltäckande och svara på ”alla” frågor om ett visst program eller en viss tjänst. Utifrån vår erfarenhet berättar vi om det vi tror du har mest nytta av att veta.

Vi som arbetar med webbplatsen är Dan Wirdefalk och Åsa Kronkvist, IKT-pedagoger på Högskolan Kristianstad. Vi tar inte emot någon ekonomisk ersättning från företagen bakom de verktyg vi presenterar.

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda lotsamig.nu. Här berättar vi hur vi arbetar med tillgängligheten och hur du gör för att kontakta oss.

Undertext som kan översättas

Materialet på Lotsa mig består framför allt av filmer inbäddade från YouTube. Vi ser till att alla filmer är undertextade på svenska. Du som tittar på filmerna kan välja att få undertexten autoöversatt till det språk du föredrar. Hur du aktiverar autoöversättning ser du på Översätt textad film på YouTube.

Kontakta oss

Om du upplever problem med tillgängligheten på webbplatsen vill vi gärna veta det. Hör av dig till oss på 3030@hkr.se eller 044-2503000.

Tillsynsmyndighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Kända problem med tillgängligheten

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och arbetar för att lösa problemen. Nedan finns information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika situationer på webbplatsen.

Problem vid användning utan synförmåga eller vid nedsatt synförmåga

  • Våra filmer saknar syntolkning. Vi har inte möjlighet att lägga till syntolkning utan åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • Enstaka bilder saknar alt-tagg. Vi ser över det kontinuerligt.

Problem vid användning utan hörsel

  • Våra filmer saknar teckenspråkstolkning. Vi har inte möjlighet att lägga till teckenspråkstolkning utan åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samtliga filmer är textade.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) och använt oss av DIGG:s självskattningsverktyg för att testa webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 10 november 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast 10 november 2022.

Integritetspolicy

Personuppgifter

Vi sparar ingen personlig information om dig som besöker och använder webbplatsen. Vi har heller inga formulär för kommentarer eller kontakt. Om du behöver komma i kontakt med oss är bästa kontaktvägen att maila 3030@hkr.se och skriva att du vill komma i kontakt med Högskolan Kristianstads IKT-pedagoger. När du skickar e-post behandlar Högskolan Kristianstad dina personuppgifter. För att läsa mer om detta, gå till hkr.se/personuppgifter

Inbäddat material från andra webbplatser

De filmer vi använder är inbäddade från andra webbplatser, främst YouTube. Inbäddade filmer fungerar likadant som om du hade besökt webbplatsen där filmen är publicerad, alltså kan information om dig samlas in av YouTube.

Cookies

lotsamig är baserat på WordPress som i sin tur använder två cookies som inte lagrar någon personlig information och som raderas när du lämnar lotsamig. Dessa två är wordpress_test_cookie, som testar din webbläsare för mottagandet av cookies och wp_lang som sätter WordPress språk till svenska.
lotsamig innehåller inbäddade YouTube-filmer. Google (ägare till YouTube) använder olika cookies beroende på om du som besökare är inloggad med ett Google-konto eller inte. Mer information finns hos Google Policies.

Besöksstatistik

Vi använder besöksstatistik för att se hur många som besöker lotsamig och vilka sidor som är mest populära. I informationen som sparas ser vi vilka internetleverantörer våra besökare använder, men inte någon information som vi kan knyta till dig som person.