Tillgängliga PDF-dokument

PDF är ett universellt digitalt utskriftsformat, som kan öppnas på nästan alla enheter. Layout och formatering förblir konsekvent, vilket gör att det ser likadant ut …

Organisera kursens filer

Gör mappar för kursens filer så blir det bättre överskådligt för både dig och studenterna. Du kan enkelt dölja mappar som studenterna inte ska se.

Undertext i HKRplay

Hur du först beställer en automatiskt tolkad tal-till-undertext och sedan manuellt rättar till eventuella feltolkningar.