Tillgängliga dokument i Word

För att ditt worddokument ska vara tillgängligt för personer som använder uppläsnings- eller navigeringshjälpmedel behöver du jobba med dess struktur.