PDF som bilaga i Word

PDF kan vara svårt att jobba med och inte helt lätt att infoga i Word. Här visar jag två olika sätt att göra det på. Det första exemplet fungerar enbart i Word som är installerat i dator, inte Word Online.

Filmen visar hur det går till på Windows.

Ta en skärmdump av ett PDF-dokument på MAC:

  1. Öppna PDF-dokumentet.
  2. Justera så att du ser hela sidan av bilagan.
  3. Tryck samtidigt ned ⌘ (Command) + Shift + 4 (muspekaren ändrar sig till ett plustecken +).
  4. Klicka och dra en ruta kring PDF-dokumentet så nära texten så möjligt (med så lite vitt som möjligt) och släpp sedan musknappen.
  5. Skärmbilden sparas på datorns skrivbord.
  6. Klistra in bild på rätt ställe i ditt Word-dokument.
  7. Om bilagan innehåller fler sidor, gå tillbaka till PDF-dokumentet och gör om processen för varje sida.