Så här kan du använda materialet

Lotsa mig – https://lotsamig.nu – riktar sig till dig som är lärare eller student i högre utbildning. Syftet med sidan är att ge korta, enkla guider kring olika digitala verktyg du kan behöva använda i din undervisning eller dina studier. Majoriteten av guiderna består av en film på 2-5 minuter samt kompletterande text. Vi rekommenderar att du börjar med att titta på filmen och använder texten som stöd när du själv ska prova.

Vi ser till att alla filmer är undertextade på svenska. Du som tittar på filmerna kan välja att få undertexten autoöversatt till det språk du föredrar. Hur du aktiverar autoöversättning ser du på Översätt textad film på YouTube.

Vi har ingen ambition att sidan ska vara heltäckande och svara på ”alla” frågor om ett visst program eller en viss tjänst. Utifrån vår erfarenhet berättar vi om det vi tror du har mest nytta av att veta.

Vi som arbetar med webbplatsen är Dan Wirdefalk och Åsa Kronkvist, IKT-pedagoger på Högskolan Kristianstad. Vi tar inte emot någon ekonomisk ersättning från företagen bakom de verktyg vi presenterar.

Vill du använda material från Lotsamig i din undervisning?

Vi är glada om det material vi producerar är till nytta för så många som möjligt! Du är varmt välkommen att använda vårt material i din undervisning, oavsett om du jobbar på högskola/universitet eller med yngre åldrar. Du behöver inte fråga oss om lov.

Det finns två sätt som är lite extra praktiska för dig som vill bädda in material på Canvas: