Väntrum i Zoom

Du kan lägga till funktionen Waiting room i valfritt Zoom-möte så att deltagare först hamnar i ett väntrum för att bli insläppta av dig (Host) …