Avancerade polls i Zoom

Du kan använda dig av Zooms eget verktyg för Polls/omröstningar eller quizzar som du dessutom kan återanvända i andra zoommöten.

En skärmdump på hur det ser ut när man skapar en ny poll inuti ett pågående Zoom-möte och har klickat i ”Add to Polls/Quizzes library”

Specifikt för Högskolan Kristianstad
Länkar med hkr-se gäller anställd/student på Högskolan Kristianstad.
För dig som tillhör annat lärosäte, gäller andra länkar.

Du kan skapa ”Advanced Polls and Quizzing” inuti ett Zoommöte genom att klicka på Polls-knappen. Om du vill att din poll ska kunna vara åtkomstbar även via andra zoommöten, klickar du i ”Add to Polls/Quizzes library”, men då måste du också gå till hemsidan hkr-se.zoom.us och kryssa för att din poll ska vara ”Enable”.

Egentligen rekommenderar jag dig att skapa nya polls och quizzar via hemsidan hkr-se.zoom.us – då hamnar dessa direkt i den lista där du kan välja vilka som ska vara åtkomliga i alla dina Zoommöten (åter igen genom att klicka i ”Enable”).

Förstår du inte hur jag menar, så ta en titt på filmen högst upp på sidan!