Väntrum i Zoom

Du kan lägga till funktionen Waiting room i valfritt Zoom-möte så att deltagare först hamnar i ett väntrum för att bli insläppta av dig (Host) eller en kollega (Co-host).

OBS: Vi rekommenderar att du enbart använder väntrum i Zoom om du specifikt behöver en anledning att se och släppa in dem som är på väg in i ditt möte.

Waiting room finns under ”Security”-knappen

  • Du kan stänga av/på funktionen Waiting Room: Klicka fram deltagarlistan med Manage Participants-knappen så att du ser vad som händer. Klicka på Security-knappen och Enable waiting room (A).
  • Du kan låsa mötet så att inga fler kan komma in. Klicka på Lock meeting (A).
  • I övrigt kan du stänga av/på följande funktioner för deltagare (enbart Participants): Rättigheten att dela sin skärm Share Screen (B), rättigheten att chatta Chat (B), rättigheten att byta sitt namn Rename Themselves (B) och rättigheten att själv sätta igång sitt ljud Unmute Themselves (B).

Så fungerar Waiting Room när du är värd

När funktionen Waiting room är påslagen för ett möte, får du i deltagarlistan en förteckning över personer som väntar på att få komma in i mötet. I exemplet ovan står det ”3 people are waiting” och du kan antingen släppa in alla på en gång (om du vet vilka de är) genom att klicka på Admit All eller släppa in enskilda individer genom att klicka på Admit vid personens namn (…när du vilar muspekaren över namnet).

Om någon väntar på att få komma in, någon som du inte känner igen och inte vill ska komma in i mötet, klickar du på Remove vid den personens namn (…när du vilar muspekaren över namnet). Om du är osäker kan du låta personen vara kvar i mötesrummet. En person som blir utkastad med Remove kan inte ta sig in i samma möte igen.