Schemalägga Zoom-möte via portalen

Hur du schemalägger och startar ett nytt möte med slumpmässig länk via portalen (webbsida)

Specifikt för Högskolan Kristianstad

Länkar med hkr-se gäller anställd/student på Högskolan Kristianstad.

För dig som tillhör annat lärosäte, gäller andra länkar.

Schemalägg ett tillfälligt möte som inte är ditt personliga mötesrum

  1. Logga in på hkr-se.zoom.us
  2. Klicka på Meetings i den vänstra menyn och sedan på den blå + Schedule a meeting-knappen långt till höger.
  3. Skriv ett passande namn för mötet under Topic.
  4. Välj/fyll i datum och tid för när mötet ska ske under Start.
  5. Välj hur lång tid mötet ska vara under Duration.
  6. Låt Meeting ID stå kvar på Generate Automatically.
  7. Klicka på den blå Save-knappen.

Återkommande möte

Recurring = Återkommande

Kryssa för Recurring meeting om du vill att mötet ska kunna schemaläggas under återkommande tillfällen. Som exempel: veckovis, årsvis eller varje måndag och tisdag osv.

Recurrence = Välj Daily (dagligen), Weekly (veckovis) eller Yearly (årsvis)
No fixed time, se Återkommande länk

Repeat every = 1 (varje…), 2 (varannan), 3 (var trejde), osv…

End date = Välj ett sista datum…

After = …eller att de återkommande mötena ska vara så här många gånger.

Backup om du skulle bli sjuk

Bilden visar hur man sätter någon som alternativ värd via Zoom-portalen.
Under Options (klicka på Show) finns fler alternativ för ett schemalagt Zoom-möte

Du kan sätta en kollega som alternativ värd om du själv inte har möjlighet att starta mötet. För att det ska fungera behöver din kollega ha ett konto genom att en gång ha loggat in med sina vanliga uppgifter på hkr-se.zoom.us
Observera att du inte kan starta eller delta i andra Zoom-möten så länge ditt ursprungliga möte är igång.