Gruppdiskussioner (Breakout Rooms)

Hur du i ett Zoom-möte delar in deltagare i grupper och skickar ut i grupprum som du kan besöka.

Bra att veta om Zoom Breakout Rooms

  • Den som ska skicka deltagare till grupprum (eller Breakout Rooms som det kallas i Zoom) måste vara Host eller Co-host.
  • Deltagare kan antingen slumpas ut i de olika rummen eller så kan deltagare tilldelas till olika rum manuellt. Att slumpa går snabbt, att manuellt tilldela tar tid. Om både värd och deltagare har lägst Zoom version 5.3 kan du låta deltagarna själva välja grupprum.
  • Om du är den som behöver prata mycket kan det vara bra att ha någon annan till hjälp som fungerar som moderator. Särskilt om ni är många i rummet, behöver fånga in frågor, har flera diskussioner med förutbestämda grupper osv.
  • Du kan göra en kollega till Co-host i ett pågående Zoom-möte så att den personen kan skicka deltagare till Breakout Rooms.
  • Tips: om dina studenter ska brainstorma eller göra korta anteckningar kan de använda funktionen för Sharewhiteboard.

Slumpa ut deltagarna till grupprum

Klicka på knappen Breakout Rooms. Rör på muspekaren om knappen inte syns. Om den fortfarande inte syns är du antingen inte värd (HOST) i rummet eller så finns knappen gömd under tre prickar där det står MORE… (för att din skärm är liten).

Klicka på Automatically (1), välj de antal grupprum du önskar (2) och klicka på knappen Create Rooms (3) för att skapa grupprummen.

Klicka på knappen Open All Rooms för att skicka iväg deltagarna! Efterhand som de godkänner din förfrågan, syns en grön cirkel för varje deltagare som hoppat in i sina tilldelade grupprum.

Klicka på knappen Close All Rooms för att återkalla alla deltagare.

Tilldela deltagarna manuellt till grupprum

Klicka på knappen Breakout Rooms. Rör på muspekaren om knappen inte syns. Om den fortfarande inte syns är du antingen inte värd (HOST) i rummet eller så finns knappen gömd under tre prickar där det står MORE… (för att din skärm är liten).

Klicka i Manually (1), välj de antal grupprum  du önskar (2) och klicka på knappen Create Rooms (3) för att skapa grupprummen.

Klicka på Assign högst upp (4) och kryssa i de deltagare du vill ska tilldelas det första rummet (5). Upprepa detta för alla rum tills alla deltagare blivit tilldelade.

Klicka på knappen Open All Rooms (6) för att slutligen starta/skicka ut alla deltagare till sina respektive grupprum.

Titta in hos grupperna

För att hoppa in i ett grupprum för att lyssna och/eller delta i samtalet klickar du på Join för det grupprummet du vill besöka.

Klicka på den röda texten Leave Breakout Room när du vill gå ur ett grupprum. Därefter kan du antingen välja att gå in i ett annat grupprum eller tillbaka till huvudrummet (blå knapp Go to Main Session – ej med i bild).

Vad finns det för inställningar för Breakout Rooms?

Om du kryssar i:

1:a alternativet = Dina deltagare behöver inte bekräfta med ett knapptryck att de är införstådda med att de är på väg in i grupprum. Tänk på att ifall du kryssar i denna så behöver du vara extra tydlig med när du skickar iväg dina deltagare till grupprummen.

2:a alternativet = Tillåter att dina deltagare kan gå ur grupprummen och komma tillbaka till huvudrummet (standardinställning).

3:e alternativet = Sätter en automatisk tidsgräns för hur länge dina deltagare ska vara i grupprummen. Ifall du kryssar i denna, skriver du också tid i minuter och Zoom håller själv reda på tiden och stänger grupprummen automatiskt.

4:e alternativet = Du får en notifikation innan Zoom stänger grupprummen (enbart om föregående alternativ är ikryssat).

5:e alternativet = Om denna är ikryssad får deltagarna chans att avrunda eftersom det kommer upp en timer i varje grupprum när du avslutar grupprummen ELLER om du har ställt in att Zoom avslutar dessa automatiskt. Tiden du sätter här gäller alltså hur lång tid som läggs till efter att rummen avslutas (standardinställning – rekommenderas).