Valbara Breakout Rooms via Poll

Gör valet av Breakout Rooms via en poll så blir det enklare för dina deltagare att välja.

Det går lika bra med den gamla varianten av Polls som med nyare Advanced Polls. Här hittar du instruktioner om hur du gör de olika typerna av polls:

Så här gör du

  1. Gör en poll för mötet på valfritt sätt. Bocka för knappen Create Breakout Rooms.
  2. Kör omröstningen i mötet.
  3. När du stängt omröstningen blir knappen Create Breakout Rooms tillgänglig precis under omröstningsresultatet. Klicka på den.
  4. Du får välja hur många deltagare som maximalt ska finnas i varje rum. Om fler än så valt samma kommer de alltså att fördelas på flera rum. Klicka på Create.
  5. Om du är nöjd med fördelningen kan du direkt klicka på Open All Rooms längst ner. Vill du ändra något kan du ändra precis som med breakout rooms skapade på vanligt sätt.