Deltagarlistan i Zoom

Participants-knappen ger dig en lista över alla deltagare i ett pågående Zoom-möte.

Deltagarlistan är din vän i ett Zoom-möte

Med Participants-knappen visar/döljer du en lista över alla deltagare i ditt pågående möte. Den är väldigt användbar eftersom:

  • den visar vilka deltagare som har mikrofon respektive webbkamera på eller av
  • den visar vilken deltagare som pratar (eller som har en hund som skäller i bakgrunden!)
  • den visar vilken/vilka deltagare som räcker upp handen
  • du kan stänga av en deltagares ljud (med Mute-knappen när du går med muspekaren över en deltagare)
  • du kan stänga av alla deltagares ljud samtidigt (med Mute all-knappen längst ner i deltagarlistan)
  • du kan göra en deltagare till Co-host eller Host (en Co-host är någon som leder mötet tillsammans med Host och har därför fler rättigheter som att hjälpa till med att skapa och skicka ut i Breakout-rum, stänga av någons ljud m.m.)
  • du kan släppa in eller skicka ut deltagare till väntrum (Waiting room) om du slår på den funktionen under Security-knappen.