Klistra in presentation i ny mall

Byt mall i PowerPoint snabbt och enkelt. För att det ska fungera måste du välja inklistingsalternativet Använd måltema.

Så här gör du

  1. Öppna din gamla presentation. Markera alla slides i miniatyrvyn till vänster genom att klicka på den översta, hålla Shift nere och klicka på den nedersta. Kopiera dem.
  2. Öppna en presentation som har den mall du vill använda. Om du vill kan du radera alla slides utom en.
  3. Klicka på nedåtpilen vid knappen Klistra in och välj inklistringsalternativet Använd måltema.
  4. Nu kan du även radera den återstående sliden från presentationen vars mall du använde.
  5. Kom ihåg att spara med nytt namn!

Matcha layout när du byter mellan teman

Ibland stämmer det inte riktigt när du byter från en mall till en annan. Det kan bero på att de bägge mallarna har olika layouter. Du löser det snabbt genom att klicka på en slide i taget i sidopanelen och därefter välja rätt layout med knappen Layout.

Tips när du klistrar in

Inklistringsalternativet Använd måltema som du hittar under knappen Klistra in är vanligtvis det bästa valet när du kopierar mellan PowerPoint-presentationer. Om du ska klistra in text från något annat program till en sida i Powerpoint är det bättre att använda inklistringsalternativet Behåll endast text. Då riskerar du inte att få med formatering från det ställe där du kopierade.

Förutsättningar för att det ska fungera bra

  • Den mall du använder behöver ha definierade utseenden för olika layouter. Det kan du kontrollera genom att klicka på knappen Layout på Startfliken.
  • För att få ett bra resultat när du växlar mellan teman bör du hålla dig till de inställningar för text och layout som finns temat. Om du exempelvis ändrat textstorlekar eller teckensnitt är det inte säkert att det nya temat kan tolka dina inställningar på det sätt du önskat.

Bra att veta: I filmen används Högskolan Kristianstad PowerPoint-mall som exempel. På intranätet finns information för dig som är personal på HKR om hur du hittar mallen.