Lämna in uppgift åt en student

Hur du lämnar in en uppgift åt en student – och varför du bör undvika att göra det.

När en student själv lämnar in sitt arbete via Canvas sparar systemet automatiskt information om exakt när arbetet lämnades in och om det förekommer i flera versioner. På så vis blir rättssäkerheten högre och om det skulle uppstå tveksamheter om arbetet i framtiden finns det en dokumentation att gå tillbaka till. Som bedömande lärare kan du alltid hänvisa till nästa examinationstillfälle om en student råkar ut för tekniska problem vid inlämningen.

Med det sagt så är det ändå möjligt att ta du tar emot ett arbete via e-post och laddar up det till Canvas så att det kan bedömas med de övriga. Tänk på att göra en tydlig notering så det finns dokumenterat hur inlämningen gått till.

Så här gör du

  1. Ta emot arbetet och ladda ned det till din dator.
  2. Gå till Omdömen i kursen.
  3. Klicka i den tomma rutan för rätt student och rätt uppgift. Klicka på den lilla pil som visas så att sidomenyn blir tillgänglig till höger.
  4. Klicka på texten Skicka in för student, ladda upp arbetet från din dator. Vänta tills det är uppladdat och klicka på Skicka-knappen.
  5. Viktigt: Skriv även en notering i kommentarsrutan längst ner i sidomenyn och spara den kommentaren för att förtydliga hur inlämningen gått till, när arbetet inkom till dig etc.
  6. Om det finns en förseningsmarkering för arbetet kan du ta bort den genom att välja ”Inga” under Status.
  7. Slutligen: Klicka på SpeedGrader i sidomenyn för att kontrollera så att allt ser korrekt ut. Du hamnar direkt i rätt uppgift och på rätt student.

Om uppgiften ska granskas via Ouriginal kan du behöva klicka på Skicka igen till Ouriginal inne i SpeedGrader.