Anpassad tid i quiz

Om du gjort ett quiz med tidsbegränsning kan du lägga till extra tid för studenter med rätt till förlängd skrivtid.

Steg 1 – Spara och publicera quizzet

För att du ska kunna göra justeringar av ett quiz behöver det vara publicerat. Däremot behöver det inte vara tillgängligt för studenter. Du kan alltså spara och publicera quizet med en ”tillgänglig från-tid” som ligger i framtiden.

Steg 2 – Justera quizzet för att lägga till extra skrivtid

  1. Öppna quizzet. Klicka på Justera detta quiz.
  2. Klicka på pennan vid den student som ska ha extra tid. Skriv in den tid som ska läggas till. 
  3. Spara.

Den tid du skriver in kommer alltså att adderas till den tid alla redan får.

Steg 3 – Kontrollera så att skrivtiden ryms inom den tid då quizzet är tillgängligt

Tänk på att kontrollera så att den tid du tilldelat studenten ryms inom den tid då quizzet är tillgängligt. Om tidsramen är för snäv kan du ge studenten extra tillgänglighet för quizzet.

Öppna quizzet och klicka på knappen för att redigera. Rulla sedan längst ner och klicka på Lägg till så kan du lägga till en anpassad tidsram för en eller flera studenter.

Hur det det ut för studenten?

Varje student ser sin egen skrivtid i quizinformationen. Studenten ser vilken period quizzet kommer att vara tillgängligt och hur lång tid hon kommer att ha på sig när hon öppnat det.

Om du som är lärare tittar på quizzet i studentvy kommer du att se de tider som gäller för en student som inte har anpassningar.

Extra försök på quiz

Om en student drabbats av tekniska problem under ett quiz har du som lärare möjlighet att ge studenten ett nytt försök. Inställningen finns på samma ställe som funktionen för att ge förlängd skrivtid.

  1. Skriv in hur många extra försök studenten ska få.
  2. Om du bockar i Lås upp quiz manuellt för nästa försök kan studenten göra quizzet även om tillgänglighetstiden (=tidsramen) för att göra quizzet har gått ut.