Låt student byta namn på grupp

Genom att utse en student till gruppledare kan du ge den studenten behörighet att byta namn på gruppen.

Det kan vara praktiskt för studenterna att själva få välja ett namn för gruppen så att det blir enklare för dem att hitta sin grupp. Eventuella kopplingar till gruppuppgifter kommer inte att påverkas av bytet. Kopplingarna görs på Gruppuppsättningsnivå.

Tipsa gärna studenterna om att det finns en instruktion om hur gruppledaren kan byta namn på gruppen.

Smidigast om du tänker på möjligheten från början

När du skapar en ny gruppuppsättning kan du bocka i att en gruppledare ska utses automatiskt. Det blir det mest praktiska för dig. Dock blir det en slumpad gruppledare vilket inte alltid är det önskvärda.

Utse gruppledare i efterhand

  1. Gå till Personer – Grupper och klicka på gruppuppsättningen.
  2. Expandera grupperna så du ser studenternas namn.
  3. Klicka på de tre prickarna vid en students namn och välj Utse till ledare.
  4. Gör samma sak för övriga grupper.