Komplexa animeringar i PowerPoint

Genom att kombinera flera animeringar kan du styra så att objekt kommer fram när du klickar och sedan försvinner när du klickar nästa gång.

Tre viktiga verktyg på fliken Animering

Knappar på fliken Animering

1. Lägg till animering

Används när du redan har lagt till en animering till ett objekt och vill lägga till ännu en. Exempelvis om du har lagt till hur något ska komma fram och även vill lägga till hur det ska försvinna.

2. Animeringsfönster

Visar en sidomeny där du ser en lista över alla animeringar på bilden. Du kan klicka och dra i listan för att ändra ordning på dem.

3. Starta

Talar om vad som ska starta animeringen. Standardvärdet är Vid klickning. Ändra till Med föregående om två animeringar ska ske samtidigt. Ändra till Efter föregående om du vill att en animering ska starta direkt efter att en annan animering är färdig. Det går även att ställa in en tid för fördröjning.