Bygg illustrationer i PowerPoint

Via knappen Ikoner hittar du en mängd bilder som du kan förändra och kombinera för att bygga egna illustrationer.

Viktigt grundläggande koncept: ordna, gruppera, placera

Knappen Ordna finns alltid på startfliken och har olika funktioner beroende på vad som är markerat. Motsvarande funktioner dyker också upp på flikarna Bildformat/Figurformat/Grafikformat när de är möjliga att använda.

Knappen Ordna på Startfliken
  1. Ordna objekt använder du när du lagt bilder/former/texter ovanpå varandra och vill styra vad som är överst.
  2. Gruppera objekt – Använd Gruppera för att koppla ihop flera markerade objekt så de kan flyttas och storleksförändras tillsammans. Använd Dela upp grupp när du vill förändra någon mindre del i ett grupperat objekt. Exempelvis om du vill dela upp en illustration för att färga om delar av bilden.
  3. Placera objekt – Under Justering hittar du verktyg för att få dina objekt att ligga i linje med varandra. Under Rotera finns bland annat Vänd vågrätt för att spegelvända ett objekt.

Knappen Ikoner

Exempel på vad du hittar under knappen Ikoner

Knappen Ikoner finns på fliken Infoga. Där finns flera olika typer av bilder:

  • Bilder – helt vanliga fotografier som är fria att använda.
  • Ikoner – svartvita symboler av olika slag. Du kan ändra färg på en ikon genom att markera den och välja fliken Grafikformat. Det blir hela ikonen som färgas om, det finns inget enkelt sätt att ändra färg på en del av den.
  • Skalgubbar – fotografier av människor i olika positioner.
  • Dekaler – tecknade bilder i serietidningsstil.
  • Videor – mycket korta videoillustrationer.
  • Illustrationer – bilder som är mer komplext uppbyggda av färgade former. Genom att dela upp gruppen (ofta flera gånger) kan du ändra färg på detaljer i bilden. Du kan också radera eller klippa ut detaljer för att förändra illustrationen.
  • Tecknade personer – svartvita teckningar av människor i olika positioner. Här finns även kroppsdelar så att du kan bygga egna personer.