Kom igång med Visio

Det finns många olika mallar som du kan utgå ifrån med Visio: venndiagram, flödescheman, processdiagram med flera.
Jag visar grunderna i Visio genom att använda det som brainstorming.

Microsoft Visio är en programvara som används för att skapa olika typer av diagram, flödesscheman och andra typer av visuella representationer. Det kan vara till nytta för att kommunicera visuella idéer och planeringar.

Du kan utgå från en mall eller en tom ritning genom att dra figurer till canvasytan. Canvasytan kan växa med automatik. När två eller flera figurer bundits samman med linjer, går det att flytta figurerna var som helst och ändå få figurerna fortsatt sammanbundna med sina linjer. Du kan exportera/ladda ner som PDF eller PNG för att använda din ritning/ditt diagram i andra applikationer.