Live undertextning med Powerpoint i Zoom

Det går att få undertextning när du delar skärm i Zoom och visar en Powerpoint-presentation.

Det är en inställning i Powerpoint appen under fliken bildspel (finns ej i online-versionen som körs inuti webbläsaren) som gör att Powerpoint i realtid tolkar vad som sägs. Observera dock att det kan bli feltolkningar ibland. Feltolkningar går inte att korrigera eftersom det är en realtidsfunktion. Tänk på detta om du spelar in att du får den tolkning som blir helt enkelt.

Inställningar för undertexter

Talat språk är det språk som ska talas (det säger sig kanske självt). Men faktiskt går det att ändra textningsspråk, alltså på undertextningen som visas för att få en översättning från det talade språket till ett helt annat. Hur bra översättningen är beror på hur bra tolkningen är. Här kan du också se till så att Powerpoint ”lyssnar” på rätt mikrofon och du kan också välja var undertextningen ska visas i förhållande till bilden. Under Fler inställningar (Windows) går det att ändra färg och storlek. Tänk på att kontrasten mellan textfärg och dess bakgrund ska vara hög.