Bing Chat – exempel utan prat

En film på knappt fem minuter där jag utan prat visar med exempel hur jag tar mig an Bing Chat/Copilot. Filmen innehåller musik och om det stör dig, stäng av ljudet tillfälligt.

Observera att filmen har ganska rask takt och att svaren från Bing egentligen genereras i ett betydligt långsammare tempo.

Ibland tar jag upp Bing Copilot i fönstret till höger i webbläsaren. Detta krävs för att Bing ska ha kontakt med innehållet på den sida där jag befinner mig. Observera dock att jag måste först försäkra mig om att Bing har tillgång till materialet genom att ställa en kontrollfråga. När Bing inte kan läsa sidan, talar den ibland om det. Men ibland får du inte reda på det och då kan den generera text ändå, som såklart inte stämmer med det innehåll du visar.