Inspelningsnivåer i Audacity

Har du tänkt på att när du lyssnar på exempelvis radio, så behöver du inte hålla på och justera volymen upp- och ner?

Kort bakgrund

När du spelar in någonting som så småningom får en lyssnare, är det viktigt att din inspelning håller samma nivå som andras. Det vill säga att din inspelning har ungefär samma ljudstyrka som andras inspelningar har. Det kallas för nivå och den bör sättas på ett lagom värde redan vid inspelningen och bör inte förväxlas med volym som ju är den styrkan som den som lyssnaren använder.
Denna sida handlar enbart om en lagom nivå att ställa redan vid inspelningen, den handlar inte om den slutliga nivån som en inspelning ska ha vid en eventuell publicering.

Hamna rätt från början

Skärmbild på medhörning i Audacity

Medhörning kan visa dig vilken nivå du har på din mikrofon innan du ens har påbörjat en inspelning. Klicka på mikrofon-ikonen och sedan på Starta medhörning.

Skärmbild på nivå i Audacity

När du nu pratar i mikrofonen, ser du en stapel som rör sig. Stapelns ände ska du försöka pricka in så att den hamnar i fältet mellan ”-12” och ”-6”. Det gör du genom att skjuta det lilla reglaget åt vänster eller åt höger samtidigt som du pratar.

Skärmbild på vågformer i Audacity som har en bra inspelningsnivå

När du sedan gör en testinspelning (rekommenderas!) ser du att din nivå blir lagom genom att vågformerna blir väldigt tydliga och stora, men att de samtidigt inte ska slå i taket som på nedanstående bild.

Skärmbild på vågformer i Audacity som har en både för hög- och för låg inspelningsnivå