HKR betyg – omdömen från Canvas till Ladok

När en uppgift i Canvas har en direkt motsvarighet i Ladok kan du snabbt och smidigt skicka betygen för attestering.

Observera att det här är en funktion som är specifik för Högskolan Kristianstad. Andra lärosäten kan ha liknande funktioner för att skicka omdömen till Ladok.

Detta krävs för att det ska fungera

  • Det måste finnas en uppgift i Canvas som direkt motsvarar en modul i Ladok. Det vill säga en uppgift som som direkt motsvarar ett av de delprov som definieras i kursplanen. Uppgiften måste inte heta exakt likadant, men det får så klart inte finnas utrymme för missförstånd.
  • Bedömningsskalan i Canvas måste matcha bedömningsskalan i Ladok. Om det står i kursplanen att delprovet ska bedömas med U till VG så måste det vara inställt så i Canvas. För delprov som enligt kursplanen bedöms med U/G fungerar det även att matcha uppgifter i Canvas som bedöms med Färdig / Ännu inte färdig.
  • Du måste ha behörighet att rapportera delprovet i Ladok. Om du inte har behörighet vänder du dig till Avdelningen för utbildningsstöd.

Steg-för-steg-guide med bilder

Du hittar en guide genom att klicka på det lilla gröna frågetecknet uppe till vänster i funktionen HKR-betyg.