Tydliga uppgifter

Tre viktiga inställningar för att en uppgift ska bli tydlig ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Tydlig rubrik

Uppgiftens rubrik visas på flera ställen i Canvas och det är viktigt att den är formulerad så tydligt att den kan stå för sig själv. Rubriken ska kortfattat tala om vad det är inlämningen gäller. Ett exempel kan vara ”Inlämning Dp3: Rapport från fältstudie”. Undvik rubriker som är beroende av att studenten även har tillgång till modulens rubrik för att förstå vad det handlar om.

Tydlig uppgiftsbeskrivning

Du gör det tydligare för studenterna om du lägger beskrivningen i uppgiftens ruta för detta, i stället för att hänvisa till en studiehandledning som finns på någon annan plats i kursen. I uppgifter finns också en funktion så att studenten kan få beskrivningen uppläst eller översatt. Om du redan har skrivit beskrivningen i Word funkar det fint att klistra in den.

Tydligt inlämningsdatum

Ta för vana att ALLTID fylla i rutan för inlämningsdatum. Då kommer uppgiften att listas korrekt på andra ställen i Canvas. Du kan komplettera med att även använda rutan Till om det är lämpligt att stänga uppgiften för inlämning vid inlämningsdatumet.