Varierade redovisningsformer

Överväg att tillåta olika redovisningsformer för att öka tillgängligheten. Så här löser du det praktiskt i Canvas.

Formulera uppgiften och beskriv kraven noga

Du kan behöva tänka till en del när du formulerar uppgiften så att den innehåller krav som är möjliga att leva upp till på olika sätt och så att de olika sätten att redovisa blir likvärdiga.

I jämförelse mellan text och film kan du räkna med att två sidor text med teckenstorlek 12 och radavstånd 1,5 motsvarar ungefär fem minuter inspelning. Undvik att begära inspelningar på över 15 minuter. Det blir stora filer som blir svårhanterliga för både dig och studenterna. Med inlämningstypen medianspelning / ladda upp media finns det en övre gräns för filstorlek på 500 MB.

Inlämningsuppgift – om bara lärare ska ha tillgång till det inlämnade

  1. Gör en helt vanlig Uppgift
  2. Ställ in uppgiften på inlämningstyp Online och inlämningsalternativ Mediainspelningar och Filuppladdningar.
  3. Begränsa inte vilka filformat som kan laddas upp. Det händer vid enstaka tillfällen att studenter får problem med funktionen för att ladda upp media och då är det bra om studenten kan använda filuppladdning i stället.

Förslag på text som instruktion till studenter

Om du väljer att göra en skriftlig rapport 

Din rapport ska omfatta ca 1500 ord. Det motsvarar 4–5 sidor med teckenstorlek 12 och radavstånd 1,5. Var noga med att spara som docx (Word) eller PDF innan du lämnar in. 
När du lämnar in rapporten ska du välja alternativet Filuppladdning. 

Om du väljer att göra en muntlig rapport 

Din inspelning ska vara runt 10 minuter lång, maximalt 15 minuter. Filen du lämnar in ska vara i filformatet mp4. Du spelar in på det sätt som passar dig. Två sätt som är enkla att komma i gång med är att spela in via Zoom eller att spela in berättarröst i PowerPoint och exportera som film. 
När du lämnar in rapporten ska du välja alternativet Media/Ladda upp media. 

Bedömd diskussion – om studenterna ska se varandras inlämningar

  1. Skapa en ny diskussion och lägg en tydlig beskrivning av vad studenterna förväntas göra som startinlägg på diskussionen.
  2. Klicka på Redigera för diskussionen och bocka för Bedömd diskussion under Alternativ.
  3. Nu blir fler inställningar tillgängliga längre ner och du kan ställa in hur inlämningen ska bedömas samt vilket som är sista inlämningsdatum.
  4. För att senare bedöma inlämningarna klickar du på de tre prickarna i diskussionens huvud och väljer SpeedGrader.

När du gör en bedömd diskussion får du tillgång till SpeedGrader. Du behöver alltså inte göra en inlämningsuppgift parallellt. Bedömning via SpeedGrader i en diskussion fungerar likadant som i en uppgift: de kommentarer du skriver i SpeedGrader blir enbart synliga för den bedömda studenten och den bedömning du valt blir synlig i resultatmatrisen i Omdömen. Det enda som saknas är möjligheten att kommentera direkt i studentens text.

Förslag på text som instruktion till studenter

Om du väljer att göra en skriftlig rapport 

Din rapport ska omfatta ca 1500 ord. Det motsvarar 4–5 sidor med teckenstorlek 12 och radavstånd 1,5. Var noga med att spara som docx (Word) eller PDF innan du lämnar in. 
När du lämnar in rapporten ska du klicka på Svara och därefter på Infoga – Dokument – Upload document i den meny som visas strax ovanför rutan där du skriver ditt svar.

Om du väljer att göra en muntlig rapport 

Din inspelning ska vara runt 10 minuter lång, maximalt 15 minuter. Filen du lämnar in ska vara i filformatet mp4. Du spelar in på det sätt som passar dig. Två sätt som är enkla att komma i gång med är att spela in via Zoom eller att spela in berättarröst i PowerPoint och exportera som film. 
När du lämnar in rapporten ska du klicka på Svara och därefter på Infoga – Media – Upload/Record Media i den meny som visas strax ovanför rutan där du skriver ditt svar.