Länkar inom samma sida: ankarlänkar

Med mycket innehåll på en sida, kan du länka till olika delar med en enkel innehållsförteckning. Via HTML-redigeraren är det möjligt att skapa ankare och länka till dessa.

Växla till HTML-läget

Klicka på ikonen < / > under Canvas texteditor för att växla till HTML-läget.

Skapa länken

FÖRE: Här är texten i en meny som ännu inte är klickbar:

<p>Klicka för att komma till del 1</p>

EFTER: Lägg till det fetstilta för att göra länken klickbar:

<p><a href="#del1">Klicka för att komma till del 1</a></p>

Skapa ankaret

FÖRE: Här är rubriken som ska bli ett ankare:

<h2>Del 1 - Introduktion</h2>

EFTER: Lägg till det fetstilta för att skapa ankaret:

<h2 id="del1">Del 1 - Introduktion</h2>

Alternativ till ankare

Ett bra alternativ till ankarlänkar för en sida med mycket innehåll, är att använda Utfällbart innehåll för att minimera hur mycket innehåll som visas på en och samma gång.